O firmie

O FIRMIE

Historia rozpoczęcia działalności Naszej Firmy nawiązuje do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to założono działalność gospodarczą  początkowo zajmującą się sporządzaniem dokumentacji projektowych oraz wykonywaniu drobnych prac instalacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych. Pierwsza siedziba znajdowała się przy ul. Rejtana 11 w Koszalinie. W roku 2009 nastąpiło przekształcenie firmy z osoby fizycznej prowadzącej działalność  na osobę prawną w postaci Spółki z o.o. Bazą do utworzenie nowej Spółki INSTAL był majątek przedsiębiorstwa, który został wniesiony aportem stanowiąc podwaliny nowej firmy.  Jednocześnie siedziba naszej spółki  została przeniesiona do Kołobrzegu na ul. VI Dywizji Piechoty 41M a od 2013 r.  na ul. Matejki 10. Od 2013 r. działa w Koszalinie oddział Spółki.

Firma zajmuję się projektowaniem oraz budową sieci i instalacji wod-kan, gazowych, wentylacyjnych oraz izolacją technologiczną na rurociągach i zbiornikach.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe INSTAL Sp. z o.o. na dzień dzisiejszy posiada biura w Kołobrzegu i Koszalinie oraz zaplecze sprzętowo- magazynowe w m. Będzino.

W zakresie bazy sprzętowo – magazynowej funkcjonuje:

– warsztat blacharski;
– warsztat spawalniczy;
– magazyn sprzętu podręcznego;
– plac i magazyn zaplecza sprzętu ciężkiego;
– pracownicze zaplecze socjalne.

Warsztat blacharski jest wyposażony w maszyny i urządzenia podstawowe umożliwiające produkcję płaszczy z blachy AL., ALZn, OC, V2A oraz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W skład warsztatu wchodzą walcarki ręczne i mechaniczne, rowkarki z napędem ręcznym i mechanicznym, giętarki obrotowe mechaniczne i ręczne, nożyce gilotynowe, krawędziarki z napędem ręcznym  oraz urządzenia transportowe.

Warsztat spawalniczy wyposażono w 3 automaty spawalnicze do spawania metodę MAG, MIG oraz MMA w wersjach z chłodzeniem powietrzem i cieczą, spawarki automaty do spawania metodą TIG i MMA , zestawy do spawania gazowego, oraz spawarki montażowe umożliwiające spawanie metodą TIG i MMA.

W skład parku maszynowego wchodzą  samochody ciężarowe do przewożenia ładunków o masie do 25 t- wraz z dźwigami samochodowymi typu HDS, koparki kołowe, koparko – ładowarki, ładowarki, maszyny i urządzenia do wykonywania robót metodą bez wykopową, szalunki wykopów , urządzenia do wykonywania odwodnieni wykopów , agregaty prądotwórcze,  sprężarkowe, pompy szlamowe, urządzenia do zgrzewania rurociągów PE/ PP zarówno metodą doczołową jak i elektrooporową, baraki zaplecza budów, duży tabor samochodów dostawczych – do 3,5 t i brygadowo – dostawczych, jak również samochody specjalistyczne przeznaczone do wykonywania prac w trudnych warunkach terenowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zatrudnia obecnie 42 osoby.  Trzon załogi stanową osoby, które pracują w większości od początku powstania firmy czego efektem jest załoga  doświadczona i mogąca sprostać bardzo ciężkim warunkom gospodarczym.  W zasobach inżynieryjno- zarządczych oraz zarządczych  znajdują się osoby z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie oraz posiadające stosowne uprawnienia wymagane przy realizacji nawet bardzo specjalistycznych  kontraktów.

W ramach swojej działalności Spółka oraz pracownicy z nią związani zrealizowali wiele zadań na terenie kraju oraz poza jego granicami. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w realizacji robót dla przemysłu naftowego i gazowniczego, drzewnego, cukierniczego, energetyki zawodowej oraz w zakresie infrastruktury dla jednostek rządowych i samorządowych. Najnowszą dziedziną w jakiej zaczęto realizować roboty – wychodząc naprzeciw potrzebą rynku są budowy BIO – Gazowni.

W  skład kadry kierowniczej wchodzą:

Agnieszka Borys – Dmoch – Prezes Zarządu – wykształcenie wyższe;

Krzysztof Dmoch – Kierownik działu wykonawstwa-wykształcenie wyższe, mgr inż. Inżynierii Środowiska Politechnika Koszalińska, studia uzupełniające w zakresie gazownictwa –Politechnika Poznańska, uprawnienia budowlane w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń  sanitarnych w zakresie kierowania i projektowania bez ograniczeń, uprawnienia energetyczne Dozorowe, uprawnienia niższego dozoru górniczego. Doświadczenie w zawodzie 16 lat;

Agnieszka Glińska – wykształcenie wyższe, mgr inż. Inżynierii środowiska Politechnika Koszalińska, uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 2,3. Doświadczenie 13 lata.

Barbara Laska– wykształcenie wyższe mgr inż. Inżynierii środowiska Politechnika Koszalińska, uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 2,3. Doświadczenie 4 lata;

Marcin Smoliński – wykształcenie średnie, uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupa 2,3, Doświadczenie 4 lata

Aktualności o firmie

Created by NetSea