OFERUJEMY

Budowa i modernizacja sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia
Izolacje termiczne rurociągów technologicznych i aparatów procesowych
Budowa i modernizacja rurociągów i urządzeń technologicznych
Budowa i zagospodarowanie stref przyodwiertowych dla górnictwa naftowego
Budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
Budowa kotłowni, elektrociepłowni i instalacji technologicznych
Czynna i bierna ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych, rurociągów podziemnych i naziemnych
Budowa Biogazowni
Budowa sieci i węzłów ciepłowniczych